Сврха стварања Српског центра је развијање образовних, научних и културних веза између града Нижњег Новгорода и Републике Србије, градова-побратима Нижњег Ногорода и Новог Сада, Државног универзитета у Нижњем Новгороду и водећих универзитета Србије, а такође повећање међународне академске мобилности студената и професора Државног универзитета у Нижњем Новгороду.  

Основни смерови делатности Српског центра:

1. Учебно-образовни смер

- обука студената српским језиком Државног универзитета у Нижњем Новгороду и свих заинтересованих особа града Нижњег Новгорода и области: научника, економиста, предузетника, ученика школа и других, а такође обука српских студената руским језиком;

- организовање и спровођење семинара, предавања-разговора, посвећених историји и култури Србије, методике обуке српским језиком, руско-спрским међународним односима.

2. Научно-истраживачки смер

- развој савремених истраживања између Државног универзитета у Нижњем Новгороду и водећим универзитетима Србије по упоредном учењу руског и српког језика, руско-српских књижевних веза, аспеката културе и историје словенских народа у европској перспективи;

- развој међународне академске мобилности професора, постдипломаца, магистраната Државног универзитета у Нижњем Новгороду, активизација њиховог учешћа у међународних научним конференцијама, семинарима по лингвистици и књижевним студијама.

3. културно-просветитељски смер

- распрострањивање и популаризација знања о Србији, њеној богатој култури и историји у Нижегородској области и Приволжском федералном округу;

- организовање просветитељске делатности међу ученицима и омладином, а такође и свих оних, кога интересује српска култура, књижевност, језик (у савременом добу и у историји)

4. Особље центра

Директор центра: декан филолошког факултета, руководећа катедром предавања руског језика у другим језичким срединама Државног универзитета у Нижњем Новгороду, кандидат филолошких наука Ручина Људмила Ивановна

Сарадници центра:

- Абидулин Алим Маратович - кандидат историјских наука, доцент катедре источних језика и лингвокултурологије Института међународних односа и светске историје Државног универзитета у Нижњем Новгороду

- Абрамова Ирина Jурјевна - кандидат филолошких наука, доцент катедре историје руског језика и словенских језичких студија филолошког факултета Државног универзитета у Нижњем Новгороду

- Корјаков Дмитриј Аљексејевич - магистрант Института међународних односа и светске историје Државног универзитета у Нижњем Новгороду