Бюджет

          Очная форма. Общий конкурс.

                     Магистратура. Приказ №4752-ЛС от 20.08.2020

                     Бакалавриат. Второй этап. Приказ №5269-ЛС от 26.08.2020

                     Бакалавриат. Первый этап. Приказ №5107-ЛС от 24.08.2020

 

Бакалавриат. Особые права.  Приказ №4877-ЛС от 22.08.2020

Бакалавриат. Целевой приём. Приказ №4872-ЛС от 22.08.2020

 

Внебюджет

Бакалавриат

               Очная форма.

               Приказы: №4832-ЛС от 21.08.2020, №5221-ЛС от 26.08.2020, №5337-ЛС от 27.08.2020, №5376-ЛС от 28.08.2020№5520-ЛС от 29.08.2020, №5637-ЛС от 29.08.2020, №5716-ЛС от 31.08.2020, №5771-ЛС от 31.08.2020, №5875-ЛС от 31.08.2020

              №5401-ЛС от 28.08.2020,

Магистратура

               Очная форма.

               Приказы: №5516-ЛС от 29.08.2020

Бюджет

           Очная форма. Общий конкурс.

                      Магистратура. Приказ №4753-ЛС от 20.08.2020

                      Бакалавриат. Второй этап. Приказ №5267-ЛС от 26.08.2020

                      Бакалавриат. Первый этап. Приказ №5106-ЛС от 24.08.2020

 

Бакалавриат. Особые права. Приказ №4875-ЛС от 22.08.2020

Бакалавриат. Победители олимпиад. Приказ №4876-ЛС от 22.08.2020

Бакалавриат. Целевой приём. Приказ №4873-ЛС от 22.08.2020

 Приказы об исключении: №5110-ЛС от 24.08.2020

Внебюджет

Бакалавриат

               Очная форма.

               Приказы: №5219-ЛС от 26.08.2020, №5336-ЛС от 27.08.2020, №5384-ЛС от 28.08.2020№5519-ЛС от 29.08.2020, №5714-ЛС от 31.08.2020, №5770-ЛС от 31.08.2020

              №5045-ЛС от 24.08.2020, №5047-ЛС от 24.08.2020№5399-ЛС от 28.08.2020

Магистратура

               Очная форма.

               Приказы: №5518-ЛС от 29.08.2020, №5639-ЛС от 29.08.2020

Бюджет

            Очная форма. Общий конкурс.

                      Магистратура. Приказ №4755-ЛС от 20.08.2020

                      Бакалавриат. Второй этап. Приказ №5268-ЛС от 26.08.2020

                      Бакалавриат. Первый этап. Приказ №5103-ЛС от 24.08.2020

 

Бакалавриат. Особые права. Приказ №5321-ЛС от 27.08.2020

Бакалавриат. Целевой приём.

Внебюджет

Бакалавриат

               Очная форма.

               Приказы: № 4648-ЛС от 07.08.2020, №4830-ЛС от 21.08.2020, №4835-ЛС от 21.08.2020,№4948-ЛС от 22.08.2020, №5292-ЛС от 27.08.2020,  №5377-ЛС от 28.08.2020№5521-ЛС от 29.08.2020, №5635-ЛС от 29.08.2020, №5712-ЛС от 31.08.2020, №5713-ЛС от 31.08.2020, №5808-ЛС от 31.08.2020

               №5048-ЛС от 24.08.2020, №5049-ЛС от 24.08.2020 №5396-ЛС от 28.08.2020, №5397-ЛС от 28.08.2020, №5398-ЛС от 28.08.2020№5708-ЛС от 31.08.2020, №5709-ЛС от 31.08.2020№6290-ЛС от 09.09.2020№6397-ЛС от 15.09.2020, №6398-ЛС от 15.09.2020, №6472-ЛС от 17.09.2020№6689-ЛС от 24.09.2020

Магистратура

               Очная форма.

               Приказы: №5517-ЛС от 29.08.2020

               №5044-ЛС от 24.08.2020, №5046-ЛС от 24.08.2020№6395-ЛС от 15.09.2020, №6396-ЛС от 15.09.2020№6406-ЛС от 15.09.2020

Бюджет

         Очная форма.

                     Магистратура. Приказ №4754-ЛС от 20.08.2020

                     Бакалавриат. Приказ №5104-ЛС от 24.08.2020

 

 Бакалавриат. Особые права. Приказ №4874-ЛС от 22.08.2020

 

Внебюджет

Бакалавриат

               Очная форма.

               Приказы: №5220-ЛС от 26.08.2020, №5385-ЛС от 28.08.2020, №5634-ЛС от 29.08.2020, №5638-ЛС от 29.08.2020, №5769-ЛС от 31.08.2020

 

              №5717-ЛС от 31.08.2020 

Магистратура

               Очная форма.

               Приказы:№5402-ЛС от 28.08.2020

Бюджет

         Заочная форма.

                 Бакалавриат. Общий конкурс.Приказ №6218-ЛС от 4.09.2020

 

Бакалавриат. Особые права. Приказ №6217-ЛС от 4.09.2020

Внебюджет

Бакалавриат

               Очная форма.

               Приказы: № 4641-ЛС от 04.08.2020, №4831-ЛС от 21.08.2020, №5522-ЛС от 29.08.2020, №5541-ЛС от 29.08.2020, 5633-ЛС от 29.08.2020

 

               Заочная форма.

               Приказы: №4834-ЛС от 21.08.2020, №6272-ЛС от 09.09.2020, №6273-ЛС от 09.09.2020, №6505-ЛС от 17.09.2020, №6911-ЛС от 30.09.2020, №6928-ЛС от 30.09.2020

Бюджет

          Очная форма. Общий конкурс.

                     Бакалавриат. Второй этап. Приказ №5270-ЛС от 26.08.2020

                     Бакалавриат. Первый этап. Приказ №5105-ЛС от 24.08.2020

 

Бакалавриат. Особые права.

 

Внебюджет

Бакалавриат

               Очная форма.

               Приказы: № 4640-ЛС от 04.08.2020, №4833-ЛС от 21.08.2020, №5335-ЛС от 27.08.2020, №5715-ЛС от 31.08.2020

               №5400-ЛС от 28.08.2020